Moja filozofia

Vitajte na internetovej stránke Šimona Mišurdu. Absolvent VŠVU v Bratislave odbor priemyselný dizajn.

Základným tvorivým princípom je kreativita, ktorá je podporená technickými a praktickými skúsenosťami. Môj dizajn je založený na jednoduchých líniách.

Výsledkom je praktický produkt. Snažím sa nadväzovať na tradíciu remeselnej výroby, ktorú však spájam s modernými potrebami dnešného človeka. Remeslo tak dostávam do novej podoby.